På Padborg Park i Danmark har du mulighed for at teste din track-bil på den 2,2 kilometer lange bane. Anlægget blev åbnet i 2003 på Kruså-Padborg Flyveplads' arealer.

Der er check-in på Padborg Park den 22. juni kl. 8.30-9.00, og vi siger tak for i dag kl. 16.00.

Padborg Park
Flyvepladsen 10
6330 Padborg
Danmark

Tel. +45 74 60 80 93
E-mail info@padborgpark.dk

Det påhviler den enkelte deltager at sikre, at ens deltagerbil overholder banens støjgrænse.